Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Büyük Veri İşleme ve Analizi Teknikleri Kullanılarak Bankacılık Sektöründe Kredi Kullanımı İhtiyacı Tahmini: Durum Çalışması

EasyChair Preprint no. 4458

6 pagesDate: October 24, 2020

Abstract

Bu araştırma kapsamında, bankacılık alanında müşterilerin kredi ihtiyacının büyük veri işleme ve analizi platformları üzerinde makine öğrenmesi modelleri kullanılarak tahmin edilebilmesi için bir metodoloji önerilmektedir. Önerilen metodolojinin prototip uygulaması tasarlanmış, geliştirilmiş ve bankacılık müşterilerinin kredi davranış veri setleri üzerinde uygulanmıştır. Geliştirilen prototip uygulama üzerinde, yöntemin tahmin başarısı, ölçeklenebilirliği, modellerin oluşturulmasında eğitim için gereken çalışma süresi metrikleri için performans testleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, önerilen yöntemin bankacılık sektöründe kullanılabilirliğini ortaya koymaktadır.

Keyphrases: Bankacılık Sektörü, büyük veri analizi, kredi kullanım tahmini, kredi satın alma eğiliminin modellenmesi

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:4458,
  author = {Ümit Tigrak and Nail Taşgetiren and Erdal Bozan and Güven Gül and Emir Demirci and Hakan Sarıbıyık and Mehmet S. Aktaş},
  title = {Büyük Veri İşleme ve Analizi Teknikleri Kullanılarak Bankacılık Sektöründe Kredi Kullanımı İhtiyacı Tahmini: Durum Çalışması},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 4458},

  year = {EasyChair, 2020}}
Download PDFOpen PDF in browser