Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

SVD va NMFMetodlari Orqali Tematik Modellashtirish

EasyChair Preprint no. 11004

8 pagesDate: October 2, 2023

Abstract

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) sohasida tematik modellashtirish nazoratsiz o’rganish vazifasi bo'lib, uning maqsadi hujjatlar to'plamidan mavhum hisoblangan mavzularni aniqlashdan iborat. Tematik modellashtirishda ko'p hujjatlarning matn korpusini hisobga olgan holda, matn haqidagi mavhum mavzular aniqlanadi. Tematik modellashtirish – Machine Learning (ML) uchun nazorat qilib bo’lmaydigan vazifa hisoblanadi. Ushbu maqolada til korpusi matnlarini SVD va NMF metodlari orqali tematik modellashtirish masalasi ko`rib chiqiladi.

Keyphrases: hujjat-atama, NLP, NMF, SVD, Tematik modellashtirish

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:11004,
  author = {Botir Elov and Narzillo Aloyev and Aziz Yuldashev},
  title = {SVD va NMFMetodlari Orqali Tematik Modellashtirish},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 11004},

  year = {EasyChair, 2023}}
Download PDFOpen PDF in browser