Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Tek Kapılı Statik Bir Buzdolabının Zamana Bağlı Doğal Taşınım ile Isı Transferinin Sayısal ve Deneysel Çalışmaları

EasyChair Preprint no. 4005

6 pagesDate: August 5, 2020

Abstract

Bu çalışmada tek kapılı, dondurucu bölmesine sahip bir statik buzdolabının zamana bağlı doğal taşınım mekanizması ile soğutulması ve rejim sırasında termostat davranışının kabin içerisindeki akış ve termal etkilerinin incelenmesi için sayısal analiz ve deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kavite içerisinde kullanıcıya sunulan farklı sıcaklıkta tutulmak istenilen bölmeler yer almakta ve doğal taşınım ile soğutulması sırasında bu bölmelerin sıcaklık kontrolünün gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Bu doğrultuda seçilen buharlaştırıcı (evaporatör) geometrisi, ısı değiştirici yüzey sıcaklığı ve kabin içerisindeki akış patikası kritik parametrelerdir. Kullanılan ticari koda ilave bir ek kod (User defined function-UDF) ile buzdolabı termostat davranışlarını hesaba katan zamana bağlı gerçekleştirilen akış ve termal hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analizlerinde tüm kabindeki sıcaklık dağılımları irdelenmiştir. Elde edilen sayısal sonuçlar ile deneysel olarak çıkarılan sıcaklık haritası karşılaştırılmaları yapılmıştır. Soğuma hızları, zamana bağlı sıcaklık grafikleri yüksek doğrulukta (%5 hata payı ile) sonuçlar verecek şekilde modellenebilmiştir.

Keyphrases: Computational Fluid Dynamics, Natural convection, Refrigerator

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:4005,
  author = {Beyza Alkan and Vasi Kadir Ertiş},
  title = {Tek Kapılı Statik Bir Buzdolabının Zamana Bağlı Doğal Taşınım ile Isı Transferinin Sayısal ve Deneysel Çalışmaları},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 4005},

  year = {EasyChair, 2020}}
Download PDFOpen PDF in browser